Trang nhất » Tin tức » Chương trình học

Quản lý chương trình mới giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non

Thứ năm - 08/08/2013 22:59
Quản lý chương trình mới giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non

Quản lý chương trình mới giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non

“Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi” (PCGDMN) là một trong những quy định quan trọng được bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó nhấn mạnh PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ em vào lớp 1 đối với tất cả các vùng miền trong cả nước. Việc PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi gắn liền với việc trẻ phải được học tập Chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN) 5-6 tuổi.
Quản lý chương trình mới giáo dục trẻ 5 – 6 tuổi ở các trường mầm non
 “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi” (PCGDMN) là một trong những quy định quan trọng được bổ sung tại Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, trong đó nhấn mạnh PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong giáo dục mầm non nhằm chuẩn bị tốt cho trẻ em vào lớp 1 đối với tất cả các vùng miền trong cả nước. Việc PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi gắn liền với việc trẻ phải được học tập Chương trình giáo dục mầm non (CTGDMN) 5-6 tuổi.
                       
Chương trình GDMN mới hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ
CTGDMN mới được biên soạn trên cơ sở quy định của Luật giáo dục, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kí ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGD-ĐT ngày 25/7/2009 đã kế thừa những ưu việt của các Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trước đây và được phát triển trên quan điểm đáp ứng sự đa dạng của vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ
Qua triển khai thực hiện CT GDMN mới 5-6 tuổi trên diện rộng, so với yêu cầu của một nền GD hiện đại và những yêu cầu thực tế của GDMN thì quận Hai Bà Trưng vẫn còn có một số khó khăn, bất cập. Từ thực trạng này, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu đề tài “Quản lý chương trình mới giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi ở các trường mầm non Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội”. Bài viết này xin giới thiệu cơ sở lý luận về quản lý CTGDMN mới trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non.
* Đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non và trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
Nhà tâm lý học V.X. Mukhina đã có những nghiên cứu về tâm lý học trẻ em và đã đưa ra kết luận: Độ tuổi mẫu giáo lớn 5 - 6 tuổi là giai đoạn cuối cùng của trẻ em ở lứa tuổi “mầm non”. Ở giai đoạn này, những cấu tạo đặc trưng của con người đã được hình thành trước đây. Với sự GD của người lớn, những chức năng tâm lý đó sẽ được hoàn thành về mọi phương diện hoạt động tâm lý (nhận thức, tình cảm, ý chí) để hoàn thành việc xây dựng những cơ sở ban đầu về nhân cách của con người.
Trẻ 5 - 6 tuổi đã biết sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, đã xác định ý thức bản ngã và tính chủ định trong hoạt động tâm lý, trẻ chuẩn bị tiến vào bước ngoặt 6 tuổi. Bước ngoặt 6 tuổi là một sự kiện quan trọng, khiến các nhà GD cần phải quan tâm, một mặt giúp trẻ hoàn thiện những thành tựu phát triển tâm lý trong suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác tích cực chuẩn bị cho trẻ có đủ điều kiện để làm quen dần với hoạt động học tập và cuộc sống ở trường phổ thông. Vì vậy trong giai đoạn này phải có bước chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ đến trường phổ thông.

* Chương trình giáo dục mầm non mới đối với trẻ mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi)

CTGDMN mới được biên soạn theo hướng chương trình khung cấp quốc gia, phù hợp với từng độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo. Chương trình khung là những chuẩn mực chung nhất về một CTGD, chưa chi tiết và cụ thể hóa. Do đó, khi áp dụng vào từng vùng, từng địa phương (thậm chí từng nhà trường), từng đối tượng học sinh, mỗi nhà trường, mỗi giáo viên đều lựa chọn được nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phù hợp để giúp trẻ đạt được mục tiêu đề ra. Chương trình được thiết kế với đầy đủ các thành tố từ mục tiêu, nội dung, phương pháp đến các họat động GD, đánh giá kết quả quá trình GD và các điều kiện thực hiện chương trình.

Mục tiêu chương trình giáo dục 5 - 6 tuổi  được xây dựng theo các lĩnh vực phát triển gồm: thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, tình cảm - xã hội , thẩm mĩ nhằm hình thành, phát triển tối đa tiềm năng vốn có ở trẻ và hình thành những giá trị, những kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với yêu cầu của gia đình, cộng đồng, xã hội, chuẩn bị tốt cho trẻ vào trường phổ thông.

Nội dung chương trình gồm 2 phần chính: nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe và giáo dục trẻ theo độ tuổi. Kết quả mong đợi là trẻ 5-6 tuổi sau khi hoàn thành CTGDMN sẽ có đầy đủ điều kiện về thể lực, trí tuệ, ngôn ngữ, tâm lý để bước vào học tập ở trường phổ thông

Hoạt động GD gồm có hoạt động chơi, hoạt động học, hoạt động lao động, hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân. Hình thức giáo dục trẻ theo mục đích và nội dung giáo dục, vị trí không gian, theo số lượng trẻ. Phương pháp giáo dục gồm có 5 phương pháp: thực hành, trải nghiệm, trực quan minh họa, dùng lời nói, tình cảm khích lệ, nêu gương đánh giá. Tổ chức môi trường cho trẻ hoạt động chú ý đến môi trường cho trẻ hoạt động trong phòng, lớp và môi trường xã hội.
Việc đánh giá sự phát triển của trẻ sẽ được thực hiện hàng ngày, đánh giá trẻ tại cuối mỗi chủ đề và theo giai đoạn.
*Việc  quản lý chương trình của phòng GD&ĐT
Bắt đầu từ năm học 2009 - 2010, tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện chương trình GDMN mới trong đó có chương trình GDMN đối với trẻ 5-6 tuổi . Điều I, Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 nêu: “ Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đối với các lớp mầm non năm tuổi, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, phấn đấu đến năm 2015 có 100% trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non được học Chương trình giáo dục mầm non mới, chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ vào học lớp 1”.

Căn cứ vào sự phân cấp quản lý và các nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng do nhà nước và pháp luật quy định, trong phạm vi nghiên cứu, đề tài chỉ đề cập đến nội dung quản lý chương trình GDMN 5-6 tuổi của phòng GD&ĐT đối với các trường mầm non như sau:

           + QL việc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch theo quy định của Bộ GD-ĐT
           + Hoạt động QL xây dựng đội ngũ CBQL, GV, NV các trường mầm non
           + QL quá trình thực hiện chương trình ở các trường MN (QL mục tiêu, nội dung, hoạt động, kế hoạch năm, tháng, tuần, ngày, phương pháp, hình thức tổ chức, chất lượng CS-GD trẻ, nề nếp chuyên môn).

            + QL việc sử dụng điều kiện, phương tiện phục vụ chương trình

            + Theo dõi, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện chương trình

            + Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL, GV, NV

            + Hướng dẫn thực hiện chương trình, sử dụng các loại tài liệu

 


* Các yếu tố ảnh hưởng đến biện pháp QLCT mới GD trẻ 5 - 6 tuổi


Về đội ngũ CBQL, GV:

Đội ngũ CBQL, GV là nhân tố quyết định ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy - học và chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, đội ngũ GV ở bậc học mầm non còn thiếu về số lượng, chất lượng chưa đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non hiện nay. Chất lượng GV đang công tác ở bậc mầm non cũng đang tồn tại nhiều điểm bất cập như: chậm đổi mới phương pháp dạy học và chăm sóc trẻ để đáp ứng được yêu cầu của CTGDMN mới; thiếu cập nhật thông tin, bồi dưỡng, nâng cao trình độ.


Một trong số những nguyên nhân dẫn đến tình trạng giáo viên ở bậc học mầm non thiếu về số lượng, bất cập về chất lượng là do chế độ chính sách đãi ngộ đối với GV và cán bộ QLGD mầm non còn nhiều điểm bất hợp lý, chưa tạo ra được động lực để GV rèn luyện về phẩm chất, nâng cao năng lực chăm sóc trẻ. Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, đảm bảo chất lượng và số lượng nhằm thực hiện CT GDMN mới, hệ thống các phòng GD&ĐT, sở GD&ĐT cần QL tốt hơn chất lượng GV theo chuẩn nghề nghiệp GV mầm non. Khuyến khích GV tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Bảo đảm không có GV mầm non nào vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết loại bỏ những hành vi bạo hành đối với trẻ mầm non. Việc thực hiện định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở GD mầm non công lập cũng cần được quan tâm, nhằm giúp GV yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề. Mỗi địa phương, mỗi nhà trường cần xác định nhu cầu GV, lập kế hoạch đào tạo phù hợp với tình hình thực tế.


Về điều kiện cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi:

            Theo Điều lệ trường mầm non, diện tích m2/trẻ phải đạt từ 1,2 đến 1,5m2 nhưng trên thực tế rất ít trường đạt được tỷ lệ chuẩn m2/trẻ do vẫn còn tình trạng thiếu trường, thiếu lớp. Số trẻ quá đông trên một lớp cũng ảnh hưởng nhiều tới việc thực hiện tiếp cận cá nhân trẻ theo phương pháp GDMN mới. Với trẻ nhà trẻ hoạt động chủ đạo là hoạt động với đồ vật, trẻ mẫu giáo hoạt động chủ đạo là vui chơi vì vậy đồ dùng, đồ chơi đối với trẻ mầm non là rất quan trọng. Với một trường mầm non muốn thực hiện tốt CTMN mới giáo dục trẻ 5 - 6 tuổi phải có cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi theo danh mục tối thiểu Bộ GD&ĐT quy định thì mới đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình. Điều quan trọng nhất là việc QL chỉ đạo giáo viên tận dụng điều kiện CSVC, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi, CNTT, ngoại ngữ như thế nào khi thực hiện công tác chăm sóc giáo dục trẻ. CTGDMN mới cũng là một định hướng để các nhà trường, địa phương từng bước tăng cường đầu tư trang thiết bị GD, tài liệu, học liệu, phương tiện cho việc chăm sóc và GD các cháu lứa tuổi mầm non. Và đây là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến biện pháp QL CTGDMN

Về công tác thanh tra, kiểm tra:

Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác QL của phòng GD&ĐT. Hoạt động này nhằm giúp các nhà trường định hướng, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, thực hiện CT GDMN mới 5-6 tuổi. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện mới chỉ chú trọng đến việc thực hiện đúng quy chế chuyên môn, biết nguyên tắc và phương pháp đánh giá mà còn chưa tập trung vào mục tiêu đổi mới, đánh giá tính hiệu quả thực chất của công tác QL, chỉ đạo theo yêu cầu của CT GDMN mới 5-6 tuổi.


Từ những vấn đề lý luận về QL nhà trường, QL chương trình, biện pháp QL của phòng GD&ĐT về thực hiện chương trình có thể thấy rằng công tác QL CTGDMN mới hiện nay của phòng GD&ĐT là rất quan trọng và phải luôn được nâng cao chất lượng để đáp ứng với các yêu cầu của xã hội.

Chương trình mới GD trẻ 5-6 tuổi có những đòi hỏi cao hơn chương trình cũ cả về phương pháp dạy học và kèm theo đó là phương tiện dạy học, phù hợp với đặc điểm phát triển ngày càng cao cả về 5 lĩnh vực phát triển của trẻ em: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển tình cảm quan hệ xã hội, phát triển ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ trong điều kiện ngày nay. Mọi sự chủ động, sáng tạo của địa phương, nhà trường  trong quá trình triển khai thực hiện CTGDMN mới đều phải đảm bảo đạt được mục tiêu chất lượng chăm sóc GD trẻ của CTGDMN. QL CTGDMN mới 5-6 tuổi nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là giải pháp để nâng cao chất lượng GDMN trong giai đoạn hiện nay.
Tải về đây
 
 

Nguồn tin: Tạp chí thủ đô

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Chương trình

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Đoàn thể

Lịch

Ảnh bé yêu


Trường Mầm non Hòa Phước
Địa chỉ: Thôn Miếu Bông - Xã Hòa Phuớc - Huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng
ĐT: 05113879446 -  http://mnhoaphuoc-hoavang.edu.vn - Email:mnhoaphuoc.hv@gmail.com
 
Xem bản: Desktop | Mobile