Trang nhất » Danh sách Giáo viên

DANH SÁCH CB - VC Trường Mầm non Hòa Phước

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lê Thị Hồng Nở 20/10/1972 0905458265 Hiệu trưởng
2 Huỳnh Thị Mộng Thường 13/11/1980 01287724544 Giáo viên
3 Lê Thị Thu 07/08/1964 Giáo viên
4 Huỳnh Thị Ánh 20/07/1966 Phó hiệu trưởng
5 Đầu Thị Loan 10/05/1990
6 Lê Thị Huyền 15/02/1988
7 Phan Thị Hoa 10/05/1964 01266786142 Giáo viên
8 Nguyễn Thị Mỹ Dung 26/03/1979 01262689323 Giáo viên
9 Nguyễn Thị KIm Hồng 05/04/1983 0905050483 Giáo viên
10 Nguyễn Thị Hiệp 11/11/1984 0934787953 Giáo viên
11 Nguyễn Thị Thanh Thủy 19/04/1969 0905855391 Giáo viên
12 Nguyễn Thị Bích Trâm 28/08/1978 0905807742 Phó hiệu trưởng
13 Huỳnh Thị Hương Thủy 03/07/1980 0935686823 Giáo viên
14 Trần Thị Bích Long 18/09/1984 0905325082 Giáo viên
15 Dương Thị Minh Lai 02/03/1973 01208109346 Giáo viên
16 Đặng Thị Thanh Tâm 12/05/1986 0905766433 Giáo viên
17 Đinh Ngô Mỹ Linh 21/06/1984 0978045914 Giáo viên
18 Dương Thị Lợi 24/08/1993
19 Đinh Thị Thanh Trang 01/01/1986 0934971186 Giáo viên
20 Ngô Thị Nga 17/09/1983 0934850160 Giáo viên

   1  2  3  >> Trang cuối

Tổng cộng có 44 cán bộ - viên chức thuộc 4 tổ
 

Lịch

Ảnh bé yêu


Trường Mầm non Hòa Phước
Địa chỉ: Thôn Miếu Bông - Xã Hòa Phuớc - Huyện Hòa Vang - Tp Đà Nẵng
ĐT: 05113879446 -  http://mnhoaphuoc-hoavang.edu.vn - Email:mnhoaphuoc.hv@gmail.com